Regte Heide

De Regte Heide vormt samen met het Riels Hoefke, Halve Maan, Ooijevaarsnest en Nieuwkerk een aaneengesloten natuurgebied van 876 ha, bestaande uit heide, een moerassig beekdal, loof- en naaldbosen, in de gemeente Goirle, aan de grens met België. De Regte Heide zelf is 250 ha groot.
regte-heide2

Natuur

De vrij heuvelachtige heide kent zowel hoge en droge plekken met aardige uitzichten als natte plekken. Opmerkelijk is het bij het reservaat horende beekdal van de Oude Leij, het Riels Laag, dat over een grote langte direct aan de heide grenst en mooie overgangen vormt. Het hoogteverschil kan tot 5 meter bedragen.
Op natte plaatsen groeien zonnedauw, klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw en beenbreek. Er zijn 28 soorten dagvlinders geteld. Belangrijke vlindersoorten zijn heideblauwtje, gentiaanblauwtje, groentje en bont dikkopje. Broedvogels zijn onder meer wulp, roodborsttapuit en veldleeuwerik. De klapekster overwintert er. Recent is het korhoen geherintroduceerd.
In het gebied zijn wandelingen uitgezet.

Geschiedenis

Op de Regte heide is een zevental fraaie en goed zichtbare grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (2000-700 v.Chr.) te vinden.

grafheuvels

In 1935 zijn hier opgravingen verricht, waarbij grafgiften werden gevonden zoals strijdbijlen, polsbeschermers, stenen dolken, knopen en kralen. Kleinere restauraties vonden plaats in 1998 en 1999. Vijf heuvels werden van een nieuwe palenkrans voorzien.

regte-heide1

In 1909 werd de Regte Heide verkocht aan de gemeente Tilburg, die het in het jaar daarna verhuurde aan kapitein J.F. Schmölde, voor het houden van militaire oefeningen. In 1990 werd het aangekocht door de Stichting Het Brabants Landschap.

Omgeving

De Regte Heide sluit in het zuiden aan op de natuurgebieden Halve Maan en Ooijevaarsnest, en Nieuwkerk, in het westen ligt het Riels Laag en landgoed Brakelse Heide.