Post en telefoon

Na de Belgische opstand werd het grensverkeer tussen Nederland en België hersteld. Door een bode uit Tilburg werden de brieven voor Turnhout en de tussenliggende plaatsen bezorgd. In Goirle werd de postzak afgegeven in de herberg van Adriaan Anssems (het huidige café D’n Brands), waarna de brievengaarder zorgde voor de distributie. Vanaf 1852 zal de post in Tilburg afgehaald worden door Jan Baptist van Diessen, bode in gemeentedienst voor 15 Gulden per jaar.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1867 werd diens gelijknamige zoon, Jan Baptist van Diessen, aangesteld als brievengaarder en later ook belast ‘met den dienst der rijkspostspaarbank’. Toen door de gemeenteraad in 1882 besloten werd om Goirle aan te sluiten op het telefoonnet, werd Van Diessen de eerste Goirlese telefonist en werd Frans van Hees aangesteld als hulptelefonist. In 1889 werd dat Willibrordus J. v.d. Lisdonk.
Johan Karel Hendrik Vreijdenberger werd in 1896 aangesteld als de nieuwe brievengaarder en in datzelfde jaar ook belast met de telefoondienst, waarvoor het telefoonkantoor voor 26,37 Gulden van de woning van Van Diessen verplaatst werd naar het huis van Vreijdenberger. Door gemeenteraadslid Hendrik van Puijenbroek werd geprobeerd om het aantal kantooruren ‘voor den telefoondienst’ te verlengen, maar de andere raadsleden gingen hiermee niet akkoord. Enkele jaren later werd de werktijd van Vreijdenberger zelfs verkort, omdat hij ‘van den dokter enige uren daags de vrije natuur moet genieten’. Hij overleed te Goirle in 1898, waarna door de inspecteur der Posterijen te Breda gevraagd werd of het gemeentebestuur niets voelde voor de bouw van een postkantoor. Volgens het bericht aan de inspecteur waren ‘alle fabrikanten en derhalve de grote belanghebbenden’ tegen dit voorstel, dus het plan ging niet door. Ook het plan uit 1900 om in Goirle een postkantoor van de achtste rang te bouwen werd niet gerealiseerd.
Opvolger van Vreijdenberger werd Cornelis Couwenberg, die woonde in de Bergstraat op de hoek van het Kerkhofpad. Enige jaren later werd een hulppostkantoor gevestigd in het pand van de inmiddels geliquideerde firma Fr. van Ravels aan de Tilburgseweg, totdat in 1914 door de inspecteur der Posterijen en Telegrafie aan de gemeente verzocht werd om een geschikt pand aan het Rijk te verhuren voor de vestiging van een postkantoor.

Het oude postkantoor, op de hoek Molenstraat - Tilburgseweg, dat is gebouwd in 1917. In 1975 is het verlaten en naar het nieuwe postkantoor op "De Hovel" gegaan. Later is het gebouw afgebroken voor een appartementengebouw.
Het oude postkantoor, op de hoek Molenstraat – Tilburgseweg, dat is gebouwd in 1917. In 1975 is het verlaten en naar het nieuwe postkantoor op “De Hovel” gegaan. Later is het gebouw afgebroken voor een appartementengebouw.

Op 6 februari 1915 werd besloten dat het Rijk voor eigen rekening een postkantoor met directeurswoning zou bouwen op het perceel grond bij het gemeentehuis, dat door de raad voor de symbolische prijs van een gulden beschikbaar was gesteld. Per 1 november 1917 werd het hulppostkantoor opgeheven en het nieuwe kantoor in gebruik genomen.

Dit postkantoor werd afgebroken in januari 1990. Het nieuwe postkantoor werd in juni 1983 geopend. Na de reorganisatie van het postbedrijf in Nederland zijn er in Goirle twee PostNL postkantoren, beide gevestigd op De Hovel.

De geschiedenis van Goirle is beknopt beschreven.

De tekst komt uit: Jef van Gils en Ronald Peeters, ‘Een eeuw Goirle 1870-1970’ (Goirle, Boekhandel Soeters, 1992), 200 blz. ISBN 90-801208-1-2 (copyright).