Nieuws

hoofdroute riel
Let op! Dit artikel is al 348 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Werkzaamheden Hoofdroute Riel in oktober van start

Vertegenwoordigers van de inwoners en ondernemers aan de Hoofdroute Riel hebben overlegd met wethouder Harry van de Ven en enkele ambtenaren van de gemeente Goirle over de uitvoering en aanbesteding van dit project. De vertegenwoordigers konden hierover meedenken en hun eisen en wensen kenbaar maken. Het overleg verliep in een zeer constructieve sfeer en leverde prima suggesties op.

Start werkzaamheden Hoofdroute Riel

Belangrijk resultaat van het overleg is dat de planning aangepast is: in plaats van voor de ‘bouwvak’ start nu in oktober 2017 de eerste fase van de uitvoering. Dan zijn immers de werkzaamheden aan de kruising Turnhoutsebaan-Rillaertsebaan afgerond; zo blijft Riel goed bereikbaar en ligt het niet aan beide kanten open. Bovendien zijn dan de grote evenementen achter de rug. Met de uitvoering van fase 2 beginnen ze half februari 2018, als het carnaval geweest is.

Omleidingsroute

Het is belangrijk dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en bestemmingsverkeer zo min mogelijk vertraging oploopt. En wie niet in Riel hoeft te zijn, moet bij voorkeur een andere route kiezen. Zowel ondernemers als omwonenden hebben dan ook voorstellen gedaan voor de omleidingsroute, die de gemeente op haalbaarheid gaat bekijken. Het gebruik van omleidingsroutes uit het verleden is in ieder geval het uitgangspunt.

Vervolg

De gemeente Goirle bereidt de aanbesteding verder voor. Daarbij blijven de vertegenwoordigers van de inwoners en de ondernemers betrokken. Zij hebben hun suggesties geformuleerd voor de uitgangspunten in het Plan van Aanpak. De vertegenwoordigers beraden zich nog op de uitnodiging van de gemeente om de projectinschrijvingen van de aannemers mee te beoordelen. Voor nu kijken alle deelnemers terug op een constructief overleg, dat de basis legt voor een goede samenwerking!

Reageer op dit bericht