Nieuws

PMD
Let op! Dit artikel is al 287 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Vanaf juni: PMD bij je thuis opgehaald

Vanaf juni wordt het inzamelen van afval gemakkelijker voor inwoners van Goirle en Riel, want voortaan halen ze PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) aan huis op. De inzamelpunten zoals deze er nu zijn, verdwijnen. We starten in twee wijken met pilots. Deze wijken ontvangen duocontainers voor PMD/Papier. Daarbij varieert de inzamelfrequentie. Eind 2017 evalueren we deze wijze van inzameling.

Waarom gaan ze dit doen?

Maar liefst 70% van het restafval (zie afbeelding) in de grijze container nu bestaat uit gft-afval, PMD en papier. Dit zijn waardevolle grondstoffen, die hergebruikt kunnen worden. Door beter te scheiden kun je volstaan met een kleinere container voor restafval. Het streven is om in 2021 maximaal 60 kilogram per inwoner per jaar aan restafval te produceren. Dit is een vermindering van 160 kilogram per jaar.

Wat verandert er?

Restafval en PMD in pilotwijken
Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De frequentie varieert, eens in de twee weken of eens in de vier weken. Dit staat in de brief die deze week huis-aan-huis wordt bezorgd. Ook ontvangen bewoners van pilotwijken een duocontainer voor PMD en papier. Deze wordt vanaf juni eens in de twee weken geleegd.

Restafval en PMD overige inwoners
Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De oude grijze restafvalcontainer wordt PMD container en wordt eens in de vier weken geleegd.

Papier
Papier zet je nog steeds aan de straat op de dag die je gewend bent.

GFT
De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval behoudt u en wordt nog steeds eens in de twee weken geleegd op de dag die je gewend bent.

App AfvalWijzer
Om te weten wanneer uw containers geleegd worden, kunt u, zodra u in het bezit bent van uw nieuwe container, de AfvalWijzer-app downloaden op uw tablet of smartphone. Door in te loggen met uw postcode en huisnummer, kunt u hier de ophaaldagen zien. Je kunt daarnaast een berichtje ontvangen wanneer je de container op straat moet zetten. Zo heb je altijd de actuele ophaaldagen bij de hand.

Meer informatie

Op www.goirle.nl/afval leest u actuele informatie over afvalinzameling en de veranderingen vanaf juni.

pmd

Reageer op dit bericht