Nieuws

tijvoort-goirle

Stichting ONS Tijvoort slaat handen ineen met gemeente Goirle, brandweer en politie

Stichting ONS Tijvoort is bijna een jaar bezig met het gezamenlijk werken aan een aantrekkelijker, duurzamer en toekomstbestendig bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Hierbij ziet de Stichting zich ondersteund door gemeente Goirle, brandweer en politie.

Samenwerking met lokale partijen
Voorzitter Vincent Vorster is verheugd over de inmiddels tot stand gekomen samenwerking met de lokale partijen. “Alle opgerichte werkgroepen, die bestaan uit een bestuurslid en spontaan aangemelde Tijvoortse ondernemers, worden ondersteund door een beleidsmedewerker van de gemeente Goirle” legt Vincent uit. Inmiddels heeft dit ervoor gezorgd dat de gemeente, in samenwerking met de wijkagent, actiever op controle gaat bij de Tijvoortse bedrijven. Daarnaast zal binnenkort een nachtschouw door politie en gemeente gehouden worden, zodat meteen actie genomen kan worden op de hieruit voortkomende punten.

Projecten
De gezamenlijk uitgekozen projecten richten zich op schoon, heel en veilig, energiebewust ondernemen/duurzaamheid, werkgelegenheid en huisvesting. Een keuze is gemaakt voor de, voor nagenoeg alle projecten, benodigde glasvezel. Verder is het streven om in januari 2018 het certificaat van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te behalen. In deze werkgroep (schoon, heel en veilig) zijn ook brandweer en politie vertegenwoordigd.

Op de inmiddels in de lucht gelanceerde website http://tijvoort.mijnbedrijfslocatie.nl zijn alle huisvestingsvraagstukken met betrekking tot bedrijventerrein Tijvoort terug te vinden. Onder het kopje ‘actueel’ staat een up-to-date aanbod van bedrijfsonroerend goed en kavels; handig voor ondernemers die zich graag op dit Goirlese bedrijventerrein willen gaan vestigen. Bestuur Stichting ONS Tijvoort Naast voorzitter Vincent Vorster, zijn ook penningmeester Ronald Vromans, secretaris Annemarie van Amersfort en bestuurslid Bernadette van Iersel druk doende om de collectieve belangen van alle Tijvoortse ondernemers te behartigen.

Meer informatie is te lezen op www.onstijvoort.nl