Nieuws

kennisvanzaken-goirle

Nieuwe ondernemersvereniging: Kennis van Zaken

De samensmelting van BC Gôolse Zaken en ondernemersvereniging De Kennismaker is een feit. Woensdag 28 juli jl. zijn de statuten goedgekeurd en is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Met een enthousiaste meerderheid van stemmen is gekozen voor de nieuwe naam: Kennis van Zaken. Met dank aan Paul Cornelissen, oud directeur van CC Jan van Besouw, die een mooi afscheidscadeau aan de ondernemers van gemeente Goirle e.o. geeft met zijn inbreng van deze naam “die super goed ontvangen is” aldus de voorzitter van het nieuwe bestuur René Hazenberg.

Nadat de resterende bestuursleden bij elkaar zijn gaan peilen of één vereniging een optie zou zijn, is een intensieve periode van vergaderen aangebroken. In een relatief kort tijdsbestek zijn er stappen gemaakt onder de bezielende begeleiding van accountants Theo van der Heijden en Johan Swaans , die dit geheel belangeloos hebben gedaan. Met als resultaat, dat al na een half jaar de gang naar de notaris gezet is om de nieuwe vereniging op te richten. Het voorziet dus duidelijk in een behoefte. Eén vereniging waarin alle ondernemers uit de gemeente en omliggend zich kunnen aansluiten en van elkaars kennis van zaken gebruik kan maken.

Het nieuwe bestuur is er klaar voor om de doelen van de vereniging vorm te geven. De statuten noemen als doel:

  • het bieden van een netwerk- en ontmoetingsfaciliteit aan de leden;
  • het geven van voorlichting en verlenen van diensten aan de leden.

 

Anders gezegd: elkaar versterken in het ondernemerschap. Het bestuur alléén kan dat doel niet realiseren. Daarvoor heb je de inzet van de leden nodig. Inmiddels zijn dat 299 ondernemers -en ruimte voor meer- uit de gemeente Goirle en omgeving die dit zelfde doel nastreven.

 

Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuw logo en huisstijl. Grafisch vormgever en kunstenares Jolanda van Nuenen licht de opbouw van dit logo toe. Niet alleen haar stem maar ook haar lichaamstaal benadrukt het robuuste karakter van de letters die staan voor gedegen kennis van zaken van de aangesloten ondernemers. Het gekozen lettertype van het logo is frivool, opdat er ook ruimte is voor gezelligheid tijdens de netwerkborrels en de jaarlijkse barbecue ; ook de overlapping EN samensmelting van de twee wordt zichtbaar in de letters.  De kleurstelling laat zien dat het een vereniging is binnen de gemeente Goirle e.o. “Het staat als een huis en dit zijn wij” sluit Jolanda haar presentatie van het logo stevig af.

 

Ook de website www.kennisvanzaken.nu ondergaat een metamorfose. “Fris, vrolijk, pakkend en herkenbaar met wat we neer gaan zetten voor en door ondernemers”  spreekt Bob Mijling als algemeen bestuurslid Communicatie. Een overzicht van alle aangesloten ondernemers met een zoekfunctie op de website kan de onderlinge dienstverlening versterken maar is voor iedereen in de gemeente handig die zoekt naar lokaal vakmanschap om zijn/haar klus geklaard te krijgen.  Houd de website dan ook in de gaten.

Ook nieuwe ondernemers zijn welkom om hun kennis van zaken te komen delen.

Verdere informatie over de oprichting en de statuten is op te vragen via info@kennisvanzaken.nu