Nieuws

tilburgseweg-goirle
Let op! Dit artikel is al 415 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Nieuwe inrichting Tilburgseweg

De Tilburgseweg wordt opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is dat het een tweerichtingsweg wordt, behalve voor vrachtverkeer. Sommigen vragen zich af of de weg dan nog wel veilig is. Natuurlijk heeft de gemeente Goirle oog voor deze zorgen en neemt ze de nodige maatregelen om de veiligheid te bevorderen. Maar ook het weggedrag van de verkeersdeelnemers moeten we kritisch bekijken.

Eigen weggedrag
Veiligheid heeft in de eerste plaats te maken met ons eigen weggedrag, want geen enkele maatregel helpt als mensen geen rekening houden met elkaar en zich niet aan de verkeersregels houden. 30 km per uur rijden, betekent dus geen kilometer harder, liever langzamer…  Uit onderzoek blijkt, dat weggebruikers zich voorzichtiger gedragen als ze de weg met andere weggebruikers moeten delen, zonder gescheiden voorzieningen.

Maatregelen
De gemeente neemt de volgende maatregelen om de veiligheid te bevorderen:

  1. Voetgangersvoorzieningen: op de Tilburgseweg komen oversteekvoorzieningen (brede stiksels) die op een verhoging in de weg liggen en de tegenover elkaar liggende trottoirs met elkaar verbinden. Deze worden met groene blokken duidelijk herkenbaar gemarkeerd.
  2. Laden en lossen mag alleen nog op speciaal daarvoor aangelegde plaatsen en niet meer op de weg zelf. Voor grote vrachtwagens komt er een extra grote laad- en losplaats. De boa’s gaan hier ook daadwerkelijk op handhaven: als ze overtredingen constateren, dan volgt er een boete.
  3. Eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens blijft van toepassing; het zal dus nooit zo zijn dat twee vrachtwagens elkaar moeten passeren.
  4. Alleen bestemmingsverkeer: autoverkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, wordt ontmoedigd. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij het principe van een fietsstraat. Dit betekent dat de weg smaller gemaakt wordt. Automobilisten worden dus bij tegemoetkomend verkeer gedwongen om achter een fietser te blijven tot de tegenligger voorbij is en ze de fietser veilig kunnen passeren. De versmalling is zo gemaakt, dat automobilisten niet meer twijfelen of ze er langs kunnen bij tegemoetkomend verkeer: het kan gewoon niet. De auto is te gast….
nieuwe-situatie-tilburgseweg-goirle
Nieuwe situatie Tilburgseweg Goirle

Inloopavond
Naast de informatieavond in december 2016 zijn er ook aparte en constructieve overleggen gevoerd met de ondernemers, VVN en het Platform Gehandicapten. De input van de informatieavond en van deze overleggen is verwerkt in het ontwerp. Maar ook is het ontwerp het resultaat van de talloze gesprekken die de afgelopen vijf jaar gevoerd zijn met bewoners en proeven die met hen geëvalueerd zijn. Belangstellenden kunnen dit ontwerp bekijken op de inloopavond in de hal van het gemeentehuis op 21 maart. Medewerkers zullen hier uitleg bij geven. Er zijn dan nog summiere wijzigingen mogelijk.

Vervolg
Het definitieve ontwerp komt in juli 2017 in de raad. Hierna begint de daadwerkelijke voorbereiding waarin onder andere de aanbesteding plaatsvindt. In 2018 wordt de Tilburgseweg opnieuw ingericht. Meer informatie over het project kunt u vinden op goirle.nl.