Nieuws

Hamer VZ
Let op! Dit artikel is al 527 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Gezocht Voorzitter voor Platform Minima

Het Platform Minima is een zeer enthousiaste groep mensen met een grote affiniteit met de doelgroep. In het platform zitten organisaties en individuen die te maken hebben met burgers die een besteedbaar inkomen hebben lager dan of gelijk aan de armoedegrens. Maatschappelijk werk, Stichting Leergeld, Formulieren Brigade, KBO, Leystromen, Daconie, Kompaan en de Bocht, Werkgroep Opvang Statushouders, de Wijkverpleegkundige van Thebe.

Platform Minima biedt aan zijn leden de mogelijkheden om te netwerken; leden wisselen ervaring en kennis uit waardoor zij beter de belangen van de doelgroep kunnen behartigen, zodat voorzieningen voor minima redelijk zijn. Het platform brengt ongevraagd advies uit aan de gemeente Goirle en de Participatieraad Goirle en brengt signalen overbrengen over thema’s die te maken hebben met minima.

Onafhankelijke voorzitter

Voor deze groep zijn wij op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Wat wij hopen te vinden: een man/vrouw met grote betrokkenheid, die de agenda maakt, de vergaderingen leidt, ontwikkelingen bijhoud m.b.t. het minimabeleid zowel landelijk als plaatselijk en het platform vertegenwoordigt in de gemeente Goirle/Riel.  Vergaderingen zijn 1x in de 6 weken op de woensdagochtend. Verdere afspraken zijn op verschillende tijden in overleg.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over het voorzitterschap? Neem dan contact op met:

Tessa Steennis-Molenaar, Ondersteuner van het Platform Minima. 013-0349191 tessasteennis@contourdetwern.nl