Nieuws

Let op! Dit artikel is al 424 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Gemeente onderzoekt zwemmen in Oostplas

De gemeente Goirle onderzoekt samen met Tilburg of de Oostplas deels tot officieel zwemwater kan worden verklaard. Het gaat daarbij om het westelijk deel van de plas, waar nu ook al vaker gezwommen wordt. Zo weten inwoners van beide gemeenten of ze daar veilig kunnen (blijven) zwemmen.

Het onderzoek moet meer duidelijkheid en zekerheid geven over wel of niet zwemmen in het westelijk deel van de plas. Het oostelijk deel is nu sowieso ongeschikt vanwege puinstortingen in het verleden. Overigens wordt het eventuele effect van deze voormalige stortlocatie op de waterkwaliteit van de rest van de plas wel meegenomen.

Langs het westelijk deel van de Oostplas komt een informatiebord, dat aangeeft dat zwemmen hier op eigen risico is omdat het onderzoek nog loopt. Als er tijdens het onderzoek belangrijke feiten duidelijk worden, vermelden de gemeenten die informatie op het bord. Langs het oostelijk deel komen meerdere borden met de tekst ‘Hier niet zwemmen’. Uiteindelijk moet duidelijk worden of zwemmen in (een deel van de) Oostplas veilig is. Als de onderzoeken zijn afgerond, besluiten de gemeenten definitief: de Oostplas wordt (deels) officieel zwemwater of het is officieel verboden om daar te zwemmen.

De huidige gemeentegrens tussen Goirle en Tilburg loopt dwars door de Oostplas. Vandaar dat de gemeenten samen optrekken in het onderzoek.