Het gemeentehuis

In de tijd dat Goirle nog deel uitmaakte van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, beschikte het dorp al over een ‘raadkamer’, waar vergaderd werd door de twee Goirlese schepenen en de secretaris, die hiervoor van Tilburg kwam. Deze kamer werd in 1731 tegen de kerk aangebouwd.

Toen in 1809 de kerk weer in handen kwam van de katholieken, kon niet langer gebruik gemaakt worden van dit vertrek, maar de eerste twee burgemeesters van Goirle, Hendrik Voskens en Wouter van Gorp, hielden ook herberg en voorlopig kwam de gemeenteraad in deze lokalen bijeen. Ook in deze tijd moest de gemeentesecretaris voor iedere vergadering uit Tilburg komen, terwijl ook de gemeente-ontvanger een Tilburger was.

Pas in 1837 werd besloten tot de bouw van een gemeentehuis, waarvoor in de Kerkstraat voor 200 Gulden een perceel land werd gekocht van de landbouwers Jan en Leonardus Bruers. Het gemeentehuis zou met een nieuwe school en een brandspuithuisje onder één dak gebouwd worden. De aanbesteding vond plaats op 19 maart 1838.

Het Gemeentehuis op de hoek Kerkstraat, Tilburgseweg, Bergstraat wordt in de nacht van 18 op 19 november 1918 door brand verwoest. Op dezelfde plek werd een nieuw Gemeentehuis gebouwd, in de volksmond bekend onder de naam "De vijf bogen"
Het Gemeentehuis op de hoek Kerkstraat, Tilburgseweg, Bergstraat wordt in de nacht van 18 op 19 november 1918 door brand verwoest. Op dezelfde plek werd een nieuw Gemeentehuis gebouwd, in de volksmond bekend onder de naam “De vijf bogen”

Nadat in 1866 een nieuwe school gebouwd was achter het raadhuis, werd de oude school ingericht als woning voor de gemeenteveldwachter.

Door de toenemende taken van het gemeentebestuur en de groei van de bevolking, werd al in 1900 gedacht aan de bouw van een nieuw gemeentehuis, maar het zou voorlopig bij denken blijven. Pas in 1909 werden de plannen verder ontwikkeld, wat leidde tot de zogenaamde raadhuiskwestie.

Burgemeester Steinweg gaf de voorkeur aan een nieuw gemeentehuis, dat gefinancierd kon worden uit de opbrengst van de Regte Heide, die verkocht was aan de gemeente Tilburg. Hij kreeg steun van gemeentesecretaris Van Vugt, maar de raadsleden zagen liever dat van dit geld riolering werd aangelegd. Achter de rug van de burgemeester om gingen enkele raadsleden naar Tilburg, waar zij met de weduwe Van Enschot-Knegtel gingen onderhandelen over de aankoop van haar huis op de hoek Tilburgseweg/Kerkstraat, dat ingericht kon worden als nieuw gemeentehuis.

Ook de bevolking kwam in actie. Voordat op 26 oktober 1909 een definitief besluit over de eventuele nieuwbouw zou worden genomen, waren adressen ontvangen van P. van de Lisdonk en 49 anderen, die verzochten de aanleg van riolering te laten prevaleren, en van P. van Besouw en 166 medestanders, die de burgemeester steunden in zijn plan. Door de raad werd toch besloten de woning van de weduwe Van Enschot in te richten als nieuw raadhuis, waarna de burgemeester ontslag nam. Op 9 juli 1910 werd dit gemeentehuis in gebruik genomen, maar in de nacht van 18 op 19 november 1918 brandde het gebouw tot de grond toe af. Slechts met veel moeite kon een gedeelte van de archiefbescheiden en de gemeente-administratie gered worden.

Nu ging de raad wel akkoord met de bouw van een nieuw onderkomen, dat ontworpen werd door architect Th. Taen. Op 10 juni 1920 werd de bouw gegund aan de firma Weijers uit Tilburg en op 20 augustus 1921 kon het officieel in gebruik genomen worden.

Het gemeentehuis op de hoek Tilburgseweg-Kerkstraat. Geheel links de Instuif. Links van het gemeentehuis het postkantoor. Het gemeentehuis verhuisde in 1975 naar een verbouwde fabriekshal van de voormalige weverijen van de firma Pijnenburg. Het oude gemeentehuis kreeg de naam "De Vijf Bogen". In november 1991 werd het voor 275.000 gulden verkocht aan Van der Weegen Bouwontwikkeling BV Tilburg.
Het gemeentehuis op de hoek Tilburgseweg-Kerkstraat. Geheel links de Instuif. Links van het gemeentehuis het postkantoor. Het gemeentehuis verhuisde in 1975 naar een verbouwde fabriekshal van de voormalige weverijen van de firma Pijnenburg. Het oude gemeentehuis kreeg de naam “De Vijf Bogen”. In november 1991 werd het voor 275.000 gulden verkocht aan Van der Weegen Bouwontwikkeling BV Tilburg.

Dit gebouw zou zijn functie als gemeentehuis verliezen in 1975, toen het gemeentebestuur verhuisde naar een verbouwde fabriekshal van de voormalige Pijnenburg Weverijen N.V.

Plein 1803. De fabriekshal van Pijnenburgs Weverijen N.V., die verbouwd zal worden tot gemeentehuis.
Plein 1803. De fabriekshal van Pijnenburgs Weverijen N.V., die verbouwd zal worden tot gemeentehuis.
Plein 1803. De voormalige fabriekshal van van Pijnenburgs Weverijen N.V. is verbouwd tot gemeentehuis van Goirle
Plein 1803. De voormalige fabriekshal van van Pijnenburgs Weverijen N.V. is verbouwd tot gemeentehuis van Goirle

In de raadsvergadering van 21 juni 1983 werd akkoord gegaan met de uitbreiding van het gemeentehuis in noordelijke richting, waarvoor de arbeiderswoningen aan het Oranjeplein met de naam ‘De Twaalf Apostelen’ gesloopt moesten worden.

gemeentehuis goirle
Het Gemeentehuis aan het Oranjeplein, naar een ontwerp van De Bever Architecten. Markant gegeven is dat het Gemeentehuis van Geldrop een kopie lijkt (of andersom)


De geschiedenis van Goirle is beknopt beschreven.

De tekst komt uit: Jef van Gils en Ronald Peeters, ‘Een eeuw Goirle 1870-1970’ (Goirle, Boekhandel Soeters, 1992), 200 blz. ISBN 90-801208-1-2 (copyright).[/one_half]