Fraterhuis St. Franciscus van Sales

Voormalig klooster, kweek- en kostschool “St. Franciscus van Sales” van de Fraters van Tilburg uit 1889 met een uitbreiding in 1924. Het oudste gedeelte vertoont Neo-Gotische en Ambachtelijk-Traditionele motieven. De vleugels vertonen elementen van het Rationalisme en Expressionisme.

Het geheel ligt op de hoek van de Kloosterstraat en de Thomas van Diessenstraat. De middenvleugel (1889) is gebouwd naar ontwerp van architect Guibert de Beer (Tilburg). De noord- en zuidvleugel (1924) en de kapel (1925) zijn gebouwd naar ontwerp van architect Constant Panis (Tilburg).

1894 fraterhuis
1894 fraterhuis

Het tot stand komen van dit klooster was vooral te danken aan de inzet van de Goirlese fabrikant Thomas van Diessen. De fraters starten in het gebouw in 1890 met het geven van lager onderwijs. Het pensionaat maakte in 1908 plaats voor een opleiding tot frater-onderwijzer. Ook gaven de fraters cursussen o.a. landbouw- en middenstandsopleidingen, terwijl zij vanaf 1903 actief deelnamen aan het jeugdwerk. De fraters hebben het gebouw uitgebreid met diverse vleugels, die inmiddels sterk verbouwd zijn.

1915 fraterhuis
1915 fraterhuis

thomas van diessen (1828-1892)

Het fraterhuis onderging diverse verbouwingen en uitbreidingen. Op de kweekschool kwam een verdieping en in 1924 werden aan de voorgevel twee zijvleugels gebouwd. In de voorgevel zit een vierkante toren met daarop een torenspits met een smeedijzeren kruis en een vergulde windhaan. In de nis staat een zandstenen beeld van St. Franciscus van Sales, de patroonheilige van het klooster. Boven de dubbele voordeur zijn gebrandschilderde ramen te zien met afbeeldingen van H. Maria met kind en het hoofd van Johannes de Doper, het wapenschild van Goirle.

Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan werd het borstbeeld van Thomas van Diessen onthuld. Medio zeventiger jaren werden de gebouwen aan de Thomas van Diessenstraat afgestoten en verhuurd aan de gemeente.

Film ter ere van het 75 jarige bestaan van de fraters in Goirle

Docu-drama over het leven van Thomas van Diessen met prachtige beelden uit het “oude” Goirle in de jaren zestig. De film is gemaakt ter ere van het 75 jarige vestiging van de Fraters van Tilburg te Goirle. Een film ingesproken door Gaston van Erven die later als acteur nog een (BG-er) Bekend Goirlenaar zou worden.

 

Bronnen: