Stichting Biodiversiteit Goirle – Riel

biodiversiteit-goirle-riel

Stichting Biodiversiteit Goirle – Riel

Het Biodiversiteitteam (afgekort B-Team) Goirle-Riel is in 2009 opgericht in navolging van de Countdown 2010 actie: een wereldwijd initiatief om het verlies van biodiversiteit tot staan te brengen. Ook in andere gemeenten in de regio zijn rond deze tijd biodiversiteitteams opgericht met dezelfde doelstelling: behoud en bevordering van de verscheidenheid aan natuurwaarden in eigen woonplaats.
Opvallend genoeg is er in de gemeente Goirle nooit een organisatie geweest die zich op lokaal niveau met natuurbehoud heeft bezig gehouden. Als Biodiversiteitsteam willen we deze schone taak oppakken en streven we er tevens naar om ons te ontwikkelen tot platform voor allerlei initiatieven die binnen de gemeente op natuurgebied plaats gaan vinden

Kom later terug. Ons smoelenboek is in de maak!

We opereren hierbij als onafhankelijke organisatie maar gaan bij het bereiken van onze doelen graag samenwerking aan met andere partijen, zoals de Gemeente Goirle. In het voorjaar van 2011 zijn we statutair vastgelegd als Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel.

Tenslotte is het Biodiversiteitteam natuurlijk een gezellige club, die het leuk vindt om met elkaar een steentje bij te dragen aan de natuur en van elkaar te leren over de natuur. Regelmatig komen we hiervoor bij elkaar en organiseren we activiteiten. Momenteel telt ons kernteam circa 20 personen. U bent altijd welkom om u bij ons aan te sluiten. Ook als u niet actief wilt zijn is het mogelijk om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten.

Bezoekadres
Elke eerste zaterdag van de maand: Rielse dijk, Goirle

Locatie