Mill-Hillcollege

Logo Mill-Hillcollege thumbnail

Mill-Hillcollege

Mill-Hillcollege

Het Mill-Hillcollege is een mavo-havo-atheneum-gymnasium-school in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en aan de algemene vorming van leerlingen. Dat doen we op een eigentijdse manier: we hebben een uitstekend netwerk met computers binnen de school en we hebben een mediatheek en een open leercentrum (Agora) waar de leerling zelfstandig (wel onder toezicht) aan het werk kan gaan; hetzij alleen, hetzij in groepjes.

Onze school staat in een gezonde leeromgeving met een mooi schoolplein in het groen, waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Als school streven we niet alleen kwalitatief hoogstaand onderwijs na, maar willen we ons vanuit persoonlijke betrokkenheid, uitdaging en onderlinge steun inzetten voor de leerlingen, zodat zij zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Vandaar onze slogan ‘Leren Navigeren’: leerlingen moeten worden voorbereid op een leven in de 21ste eeuw en dat betekent dat naast kennis ook allerlei vaardigheden van belang zijn, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en ICT-geletterdheid.

Leren is in onze ogen meer dan alleen kennis opdoen van de verschillende vakken. Respectvol met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces zijn belangrijke aandachtspunten. Oog hebben voor elkaar, persoonlijk initiatief, eigen verantwoording: het hoort allemaal bij iemands persoonlijke ontwikkeling. Als derdewereldschool laten we leerlingen bovendien zien dat het belangrijk is om verder te kijken. Als school voelen ons verbonden met mensen in de wereld die het minder goed hebben en dat dragen we dan ook actief uit.

Logo Mill-Hillcollege

Locatie