Contour de Twern Goirle

contourdetwern-goirle-riel
Thomas van Diessenstraat 4
5051 RK  Goirle
013-5349191

infogoirle@contourdetwern.nl

Contour de Twern Goirle

Visie en missie

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dit is de visie van ContourdeTwern.
Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen zoveel mogelijk meedoet.

Kernwaarden

ContourdeTwern heeft vier kernwaarden. Dit zijn de pijlers van ons beleid, de essentie van onze organisatie en geven richting aan ons doen en laten.

Hart voor Vrijwilligers
We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat we doen, doen we samen met vrijwilligers. En we ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken: we bieden informatie, advies en scholing; en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers.

Samenredzaamheid
ContourdeTwern werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld van mensen, en ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen. ContourdeTwern kan het verschil maken, door er te zijn en zo de weg te wijzen, talenten aan te boren, verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen en organisaties en soms hulp te verlenen.

Weten van Wijken
ContourdeTwern kent de wijken door en door. Die kennis wordt verdiept, toegankelijk gemaakt en gedeeld. Deze kennis koppelen we aan kennis van anderen. Om daarmee wijkanalyses te maken die haarscherp de ontwikkelingen schetsen. Analyses waarmee onze opdrachtgevers goed beleid kunnen maken.

Sterk in Netwerken
ContourdeTwern richt zich ook op mensen die wel hun eigen boontjes kunnen doppen, op bedrijven en maatschappelijke organisaties. We activeren hen, en doen een beroep op hun solidariteit.

Locatie