Contactraad Cultuur Goirle

contactraad_cultuur_goirle

Contactraad Cultuur Goirle

De CCG staat voor een rijk, dynamisch, veelvormig en toegankelijk cultureel leven in Goirle en Riel. Daarom gaat de CCG voor een cultureel klimaat waarbinnen iedere persoon of instelling zich op cultureel gebied kan ontwikkelen.

De Contactraad Cultuur Goirle is het platform van ruim 40 culturele organisaties en verenigingen uit Goirle. De CCG behartigt hun gemeenschappelijke belangen en is het aanspreekpunt voor de gemeente. De Contactraad vertegenwoordigt de bij haar aangesloten verenigingen en organisaties, zowel professionele organisaties als amateurverenigingen, die actief zijn op het gebied van zang, muziek, theater en erfgoed.

De CCG overlegt met de gemeente over allerlei culturele zaken en organiseert, in overleg met haar leden en samen met bedrijfsleven en gemeente, culturele activiteiten.

Ledenoverzicht

Accordeonorkest Fortissimo fortissimo
Atelier 78 Atelier 78 ingestuurd 5,5 cm
Bibliotheek Midden Brabant  Bieb
Blaaskapel ‘t Smoesje  Tsmoesje
C.V. Luxe Bene  luxe bene
CC Blue CC Blue
Da Capo Vocaal Ensemble   DaCapo
Factorium factorium
FAK Lumen FAK Lumen logo_FC
Fotoclub Optiek Goirle FC optiek logo
Fotogroep Den Dubbele Klik (FDDK)  DDK fotoclub
Gemengd koor Goirle gememgd koor goirle
 Gilde St. Joris  gilde sint joris
Goirles Volkstoneel / SPOT-theater spot
Heemkundige Kring ‘De Vyer Heertganghen’  Vyer Heertganghen
Jazzpodium Goirle jazz podium
Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning  Harmonie
KVG Goirle KVG logo_2015_DEF_1 471x372
Literaire Kring Goirle  literaire kring
 Muzemento muzemento
Muziekensemble ‘De Wildacker’ Ensemble De Wildacker
Muziekvereniging SOS SOS
Nieuw Leven Theater nieuw leven
Operakoor Crescendo crescendo
Oranjecomité Goirle
Popkoor ZO!! Popkoor ZO!!
Poppentheater Jeanne van Midde logo jeanne van midde
Reuzengilde Goirle-Riel  reuzengilde
Seniorenorkest Hart van Brabant seniorenorkesthvb
SCAG: CC Jan van Besouw jvb
SCAR: De Leybron leybron
SCCG: De Deel  sccg
SCCG: De Wildacker
Stichting Goirle – Krasnagorsk Krasnogorsk
Stichting Gôolse Taol goolse taol 198
Stichting Hobbysoos Goirle hobbysoos goirle
Stichting Kapelconcerten KAPELCONCERTEN
Stichting Karnaval Ballefruttersgat stichting carnaval ballefruttersgat
Stichting Steengoed Goirle  Steengoed
Theaterwerkplaats ‘t Schellinkje Schellinkje
Vocaal ensemble Vocapella Vocapella
Vocal Sound Vocal-Sound
Vrouwenpopkoor Ladies First ladies first

Locatie