Burgernet

Burgernet thumbnail

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Burgernet komt in de plaats van SMS alert.

Dankzij Burgernet zijn politie en gemeente in staat om inwoners zeer actueel te informeren over allerlei zaken die met veiligheid in de gemeente en wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt de deelnemer informatie over bijvoorbeeld een inbreker die in de buurt is gesignaleerd of een mogelijk gevaarlijke situatie zoals plotselinge gladheid. Door de burgers hierbij te betrekken hopen gemeente en politie dat dit zal leiden tot meer veiligheid op straat. Wilt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woonomgeving?

Wat is Burgernet?

Inwoners die zich aanmelden voor Burgernet, moeten aangegeven of ze SMS, spraak- en/of e-mail berichten willen ontvangen als er zich een veiligheidssituatie voordoet in hun directe woonomgeving. Met betrekking tot een politieactie kan gedacht worden aan een inbreker die op de vlucht is, een kinderlokker die actief is of een kind dat vermist wordt. Door inwoners hierbij te betrekken krijgt de politie, extra oren en ogen die een handje kunnen helpen. U houdt een verdachte natuurlijk niet aan, maar geeft tips door aan de politie.

Aanmelden Burgernet

Aanmelden kan via de website Burgernet. Na het invullen van de postcode en huisnummer komt u in een invulformulier waar u uw overige gegevens invult. Onder meer uw mobiel- of vast telefoonnummer en de keuze of u alleen SMS of ook spraakberichten wilt ontvangen. Voor het aanmelden maakt u een wachtwoord aan.

Locatie