Brandweer Goirle

Logo Brandweer thumb

Brandweer Goirle

Het vrijwillige brandweerteam van Goirle valt onder de Veiligheidsregio Midden West Brabant.

Tankautospuit 6331 Brandweer Goirle
Tankautospuit (TAS) 6331 Foto: Brandweer Goirle

Geschiedenis

Bij de bouw van het raadhuis in 1838 werd rekening gehouden met de berging van de brandspuit door de bouw van het brandspuithuisje. Nadat het gemeentebestuur in 1910 elders een onderkomen had gevonden, werd het pand uit 1838 verbouwd tot twee woningen met daartussenin een ruimte voor de berging van de brandblusmiddelen. Deze toestand bleef bestaan tot 1953, toen de linkse woning werd omgebouwd tot brandweerkazerne.

Adrianus van PuijenbroekIn 1895 kwam Hendrik van Puijenbroek in de raad met het voorstel om de fabrikantenzonen tot brandmeesters te benoemen ‘omdat het werkvolk onder toezicht van hen gewilliger hulp zal verlenen’. Brandmeester was toen zijn neef Adrianus Hubertus van Puijenbroek, alias de geitenvogel, die tegenover het brandspuithuisje woonde en als teken van waardigheid een brandblusemmer tegen zijn huisgevel had hangen.

Volgens het gemeenteverslag van 1918 bestonden de brandblusmiddelen in die tijd uit twee grote brandspuiten en een kleine brandspuit, bevestigd op een kruiwagen. De meeste brandweerlieden waren ambachtslieden, die makkelijk tijd vrij konden maken. Tot vandaag de dag bestaat het brandweerkorps van de Gemeente Goirle uit vrijwilligers. De kazerne is nog steeds gevestigd aan de Kerkstraat.

Locatie