Bond van Wapenbroeders

Logo Bond van Wapenbroeders thumb
Martin Luther Kinglaan 7
5051 KG  Goirle
06-10379876

hanskroes@home.nl

Bond van Wapenbroeders

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling van uw keuze.

De Bond van Wapenbroeders is vertegenwoordigd in de Stichting Veteranen Platform, die onder andere als spreekbuis fungeert naar de Minister van Defensie.

Locatie