Nieuwkerk

nieuwkerk1

Het Landgoed Nieuwkerk is ontstaan in het begin van de 19e eeuw, maar reeds in de 13e eeuw had de Abdij van Tongerlo hier een hoeve in bezit. De hoeve verdween in de loop der eeuwen, maar in 1650 was er sprake van een nieuwe hoeve, Koeijeweijde genaamd. In 1716 sprak men van de schans inde Koeijweijde aende Steenvoort (Nieuwkerk) onder Gool (Goirle) daer Jan Rieberghs op woont. De naam Nieuwkerk komt van de nyeuwe kerck van dije van Tilborch ofwel de grenskerk van de Tilburgers. De bebouwing breidde zich door de komst van de kerken uit met onder meer een huis annex herberg tot gerieff ende gebruijck van de heer pastoirs ende capellaenen van Tilborch. Dit was het Wit Huis. Ondertussen was het grondbezit nog steeds in handen van de Abdij van Tongerlo, maar dat veranderde in 1796, toen de abdij werd opgeheven. In 1804 werden de goederen van de abdij in beslag genomen. In 1809 werden ze keizerlijk domein en in 1814 Rijksdomein.
Het Rijksdomein werd te koop aangeboden, maar katholieken kochten de geconfisqueerde abdijgoederen niet. Doch het was Jacob Gijsbert van Hogendorp (9 mei 1783 – 4 november 1845), zoon van Diederik Johan (II) van Hogendorp, die in 1820 een groot aantal goederen in dit gebied kocht. Hij pakte de zaken groots aan, richtte een veldoven op voor het bakken van baksteen om daarmee nieuwe gebouwen neer te zetten, hij kocht inculte grond (cultuurgrond) en verbeterde de wegen. Niettemin woonde hij zelf te ‘s-Gravenhage, waar hij referendaris der le klasse was bij de Raad van State. Slechts zijn laatste levensjaren sleet hij op Nieuwkerk, maar in 1845 kwam hij om door de gevolgen van een ongeluk met een op hol geslagen paard. Van Hogendorp stond bekend als een sociaal voelend man. De goederen werden te koop aangeboden en in 1860 kocht Jean François de Meester, die burgemeester was van Heindonk, het deel dat het huidige landgoed Nieuwkerk zou vormen. Het had een oppervlakte van 112 ha. In 1909 stierf hij.

klooster
Ingang van de kapel bij het klooster op Nieuwkerk

Na een ingewikkelde geschiedenis van boedelscheiding en terugkoop kwam het bezit in handen van Albert De Meester de Betzenbroeck, een neef van de dochter van Jean François. Hij maakte de bouw van het klooster mogelijk en opende in 1914 het Hotel “De Golf”, een uitspanning met doolhof en speeltuin.

Dit hotel werd verwoest in oktober 1944, toen Goirle bevrijd werd. In hetzelfde jaar stierf Albert. Hij had een dochter die trouwde met André de Jamblinne de Meux en het is dit geslacht dat het landgoed nog steeds bezit. Het heeft tegenwoordig een omvang van 150 ha. Het riviertje de Poppelsche Leij meandert door het gebied.

In 1996 werd een deel van dit landgoed verworven door de Stichting Brabants Landschap. Dit deel, gelegen ten westen van de Poppelse Weg, bestaat voornamelijk uit akkers en graslanden, waar enkele houtwallen en lanen doorheen lopen. Ook liggen er enkele naaldhoutbossen. Opvallende broedvogels zijn havik, zwarte specht, groene specht en vuurgoudhaantje. De naaldbossen worden omgevormd tot gemengd bos en ook in de akker- en landbouwgebieden worden de natuurwaarden verhoogd, waarbij gebruikgemaakt wordt van de optredende kwel.Wijngaard


Wijngaard Steenvoorde ligt namelijk omringd door de velden en bossen van landgoed Nieuwkerk, in de gemeente Goirle. Een onverstoord landschap, waar druiven uitstekend gedijen.

wijngaard
Wijngaard Steenvoorde

Wijngaard Steenvoorde is opgericht in 2004. In dit jaar zijn er 600 wijnstokken aangeplant op ons veld aan de Aalsedijk te Goirle.
In 2006 is het veld uitgebreid tot ruim 0,5 hectare, en is een gedeelte hiervan beplant met 300 druivenstokken.
In de loop van 2007 is de eerste wijn gebotteld. De abonnees werden op 26 juni 2007 in het Cultureel Centrum Jan van Besouw getrakteerd op een gezellige avond. Hier kregen zij informatie over de wijngaard, het vinificeren en werd de eerste oogst geproefd. De eerste fles werd overigens voor een mooi bedrag geveild!

In 2008 volgde de aanplant van nog eens 250 druivenstokken. In de loop van 2009 en 2010 is er opnieuw wijn gebotteld.
In de wijngaard zijn alleen schimmeltolerante druivenrassen aangeplant. De belangrijkste rassen op de wijngaard zijn Rondo, Solaris en Johanniter.

Verder zijn de volgende rassen aanwezig:

• Marechal Foch
• Salome
• Bianca
• Rayon d’Or
• Birstaler Muscat
• Baco Noir
• Oberlin Noir

De Wijn

Er zijn drie soorten wijn: wit, rosé, rood en vanaf juni 2013 ook cider.

Productie

Door goed te snoeien wordt er gezorgd dat de wijngaard maximaal 2000 liter wijn gaat opbrengen. Op vruchtbare bodems zoals deze is oogstbeperking een van de belangrijkste middelen om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen.

Rob-van-Dijk
Wijnboer Rob van Dijk Foto: Jeroen de Jong/PVE